Andrzej Teleżyński

Członek komisji: Andrzej Telezynski

  • ds. kultury, edukacji, sportu i spraw społecznych,
  • rewizyjnej

Wykształcenie: wyższe, Politechnika Gdańska, mgr inż. chemii
Praca zawodowa: ochrona środowiska, biegły w zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem, emeryt
Data urodzenia: 18.04.1940
Zainteresowania: ekologia, turystyka kajakowa, narciarstwo biegowe

E-mail: a.telezynski@wp.pl