RADNI DZIELNICY

Przewodniczący Rady Dzielnicy Osowa
Karol Ważny

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy Osowa
Monika Bednarska

 
 

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Osowa
Maciej Przybylski

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Osowa
Grzegorz Boros

Członek Zarządu Dzielnicy Osowa
Stanisław Krzemiński

Członek Zarządu Dzielnicy Osowa
Jan Perucki

 
 

Sekretarz Rady Dzielnicy Osowa
Paweł Bodakowski

 
 

Radni:

 1. Monika Bednarska
 2. Paweł Bodakowski
 3. Grzegorz Boros
 4. Maciej Juchniewicz
 5. Waldemar Karpiński
 6. Katarzyna Komorowska
 7. Stanisław Krzemiński
 8. Piotr Ludwichowski
 9. Beata Pawlik
 10. Jan Perucki
 11. Maciej Przybylski
 12. Bartosz Stefański
 13. Andrzej Teleżyński
 14. Karol Ważny
 15. Łukasz Żyliński