Informacja o przełożeniu terminu XIV sesji RDO

Szanowni Państwo,

ze względu na wprowadzone dalsze obostrzenia związane z epidemią koronawirusa dotyczące kwarantanny, zebrań zbiorowych oraz poruszania się, jesteśmy zmuszeni zmienić termin najbliższej sesji Rady Dzielnicy Osowa na najbliższy możliwy i zgodny z obowiązującym prawem.

Aktualnie planujemy przeprowadzenie sesji 14 kwietnia 2020 roku (wtorek), o godzinie 18:00, na placu w Parku Chirona (od strony ulicy Zeusa).

Jednocześnie zastrzegamy, że ze względu na zmieniającą się dynamicznie sytuację, termin sesji może ulec zmianie. O kolejnych zmianach poinformujemy Państwa w osobnych komunikatach.

Przypominamy Państwu, że sesje Rady Dzielnicy Osowa, zgodnie ze statutem Rady Dzielnicy Osowa, są jawne, lecz nie zachęcamy Państwa do uczestniczenia w naszych obradach ze względu na pandemię koronawirusa. Zachęcamy Państwa do pozostania w domu. Radni Dzielnicy Osowa podejmą wspólnie tylko niezbędne decyzje i uchwały.

Z wyrazami szacunku,

Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa

Informacja w sprawie projektów do Budżetu Dzielnicy Osowa na rok 2020

Szanowni Państwo,

ze względu na pandemię koronawirusa Rada Dzielnicy Osowa podjęła decyzję o zawieszeniu podjęcia decyzji w sprawie dofinansowania przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych, sportowych oraz społecznych do czasu, gdy będzie możliwa ich realizacja.

Dofinansowanie przedsięwzięć i uruchomienie środków na ich realizację przy jednoczesnym braku możliwości organizacji wydarzeń (ze względu na pandemię koronariwusa) spowoduje przepadnięcie przekazanych środków i brak możliwości ich odzyskania. Rada Dzielnicy Osowa wszelkie pozostałe środki po dofinansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych i zakupowych zabezpieczy w rezerwie budżetowej, która następnie będzie służyła do dofinansowywania projektów kulturalnych, edukacyjnych, sportowych oraz społecznych.

Rada Dzielnicy Osowa, gdy tylko będzie to możliwe i sytuacja w Polsce będzie na tyle stabilna, aby wydarzenia mogły się odbyć, podejmie niezwłocznie decyzję o dofinansowaniu wybranych projektów poprzez przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową oraz uruchomienie środków.

Po więcej informacji zapraszamy Państwa na naszą podstronę poświęconą Budżetowi Dzielnicy Osowa na rok 2020: http://rada.osowa.com/budzet-dzielni…/budzet-dzielnicy-2020/

Z wyrazami szacunku,

Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa

Zaproszenie na XIV sesję RDO

Szanowni Państwo,

zapraszamy serdecznie na kolejną sesję Rady Dzielnicy Osowa w najbliższą środę, 25 marca 2020 r., na godz. 18.00 tym razem wyjątkowo na plac sąsiedzki w Parku Chirona (od strony ulicy Zeusa).

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad
 4. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2020
 5. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy
 6. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa
 7. Wolne wnioski
 8. Zamknięcie sesjiWyjątkowa sytuacja wymusza niekonwencjonalne działania tak, aby pełniąc rolę radnego lub radnej, właściwie i terminowo wywiązać się ze swoich obowiązków, zadbać o sprawy dzielnicy, zapewnić jawność obrad, co jest warunkiem koniecznym wynikającym ze statutu, przy jednoczesnej dbałości o zdrowie innych i swoje. Dlatego podjęliśmy decyzję o zorganizowaniu sesji na otwartej przestrzeni. Podczas obrad radne i radni oraz goście będą zachowywać zalecane odległości.

Na sesji rozpatrzone zostaną tylko takie sprawy, których nie można odłożyć w czasie. Dotyczy to uchwały w sprawie przeznaczenia środków, będących w dyspozycji Rady Dzielnicy Osowa. Informujemy, że zamierzamy głosować tylko nad środkami przeznaczonymi na działania inwestycyjne i zakupy tak, aby jednostki miejskie otrzymały nasze wnioski terminowo. Pozostałe fundusze zostaną skierowane do rezerwy budżetowej. Zawieszamy podjęcie decyzji w sprawie wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych, sportowych oraz społecznych do czasu, gdy będzie możliwa ich realizacja.

Życzymy wszystkim dużo zdrowia!

Z wyrazami szacunku,

Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa

Tymczasowe zawieszenie dyżurów RDO

Szanowni Państwo,

biorąc pod uwagę rozprzestrzenianie się koronawirusa, zalecenia Premiera, Rady Ministrów, Ministerstwa zdrowia oraz mając na uwadze Państwa oraz nasze zdrowie informujemy, że dyżury Radnych Dzielnicy Osowa zostają odwołane na najbliższych kilka tygodni.

Planujemy powrócić do regularnych dyżurów po okresie świątecznym w okolicach 22 kwietnia.

O powrocie do dyżurów poinformujemy Państwa w osobnym poście.

W razie wszelkich problemów i w ważnych dla Państwa sprawach jesteśmy dostępni dla Państwa pod mailem: rada.osowa@gmail.com oraz na Facebooku.

Z wyrazami szacunku,

Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa

Zaproszenie na XIII sesję RDO

Szanowni Państwo,

zapraszamy serdecznie na kolejną sesję Rady Dzielnicy Osowa w najbliższy wtorek, 3 marca 2020 r., na godz. 18.30 do naszej siedziby przy ul. Balcerskiego 35.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad
 4. Dyskusja w sprawie budżetu dzielnicy Osowa na rok 2020
 5. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy
 6. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa
 7. Wolne wnioski
 8. Zamknięcie sesji

Z wyrazami szacunku,


Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa