Sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy Osowa w roku 2016

Sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy Osowa w roku 2016

Zarząd Dzielnicy Osowa pracował w składzie Maciej Przybylski – Przewodniczący Zarządu Dzielnicy, Grzegorz Boros – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy oraz Maciej Juchniewicz – Członek Zarządu Dzielnic. Po ustąpieniu Macieja Juchniewicza z funkcji członka Zarządu we wrześniu, Rada Dzielnicy podjęła decyzję o zwiększeniu składu Zarządu do czterech osób. Skład Zarządu uzupełnili Stanisław Krzemiński i Jan Perucki
W roku 2016 odbyło się 10 zebrań Zarządu Dzielnicy podczas których ustalono zakres istotnych dla Dzielnicy tematów i sposób ich realizacji.
Najważniejsze z nich, dotyczące: infrastruktury drogowej, realizacji węzła komunikacyjnego Osowa, realizacji odwodnienia i budowy zbiornika retencyjnego Osowa II, zagospodarowania terenów zielonych, seniorów oraz sprawy bieżące były przedstawione władzom Miasta Gdańska podczas spotkań z Prezydentem Miasta Gdańska i z Zastępcami Prezydenta. Poruszane były także tematy dotyczące młodzieży uczącej się i osób niepełnosprawnych.
Przedstawiciele Zarządu spotykali się także z Członkiem Zarządu Woj. Pomorskiego w sprawach dotyczących PKM oraz realizacji węzła komunikacyjnego w Osowej (ul. Barniewicka, Kielnieńska i Junony) obsługującego podróżnych PKM.
Przedstawiciele Zarządu Dzielnicy odbyli kilka spotkań roboczych z dyrektorami WPR oraz DRMG, a także z kierownictwem zespołu urbanistycznego Zachód w BRG podczas których omawiane były sprawy ważne dla Dzielnicy i jej mieszkańców.
Istotnym elementem była współpraca z ZDiZ w zakresie realizacji spraw bieżących w tym poprawę estetyki i czystości na ulicach i terenach zielonych Osowej, naprawa i modernizacja infrastruktury drogowej.
Przedstawiciele Zarządu spotykali się z Komendantem Komisariatu w Osowej oraz funkcjonariuszami Straży Miejskiej w sprawach utrzymania bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa w ruchu samochodowym na ulicach Osowej.
Organizowano spotkania z mieszkańcami w sprawach w których istniały zasadnicze różnice zdań pomiędzy grupami mieszkańców.
Zarząd Dzielnicy współpracował z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Osowej oraz gminnymi placówkami oświatowymi.

Z poważaniem,
Zarząd Dzielnicy Gdańsk Osowa

Sprawozdanie z XXVI sesji RDO!

Szanowni Państwo,

dnia 20 kwietnia 2017 roku odbyła się XXVI sesja Rady Dzielnicy Osowa.
W zakładce „Uchwały i Protokoły” zostały dodane protokoły oraz sprawozdania z przebiegu sesji.

Data kolejnej sesji: 5 maja (piątek), godzina 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Osowa

Pozdrawiamy,
Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa

Zaproszenie na XXVI sesję RDO

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy Państwa na XXVI sesję Rady Dzielnicy Osowa, która odbędzie się w najbliższy czwartek, 20 kwietnia, o godz. 18:30 w naszej siedzibie przy ul. Balcerskiego 35.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad.
4. Dyskusja nad zadaniami finansowanymi z budżetu Dzielnicy na rok 2017.
5. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy.
6. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji Rady Dzielnicy.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie sesji.

Pozdrawiamy,
Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa

Otwarcie basenu w dzielnicy

Szanowni Państwo,

w piątek, 21. kwietnia zostanie udostępniony długo przez nas wyczekiwany basen miejski.
Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszego nowego, wspólnego nabytku!

Artykuł odnośnie osowskiego basenu na portalu miejskim:

http://www.gdansk.pl/wiadomosci/W-kwietniu-poplywamy-juz-w-Osowej-wkrotce-takze-na-Oruni-i-Stogach,a,75387

Pozdrawiamy,
Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa

XXV sesja Rady Dzielnicy Osowa już za nami!

Szanowni Państwo,

dnia 16 marca 2017 roku odbyła się XXV sesja Rady Dzielnicy Osowa/
W zakładce „Uchwały i Protokoły” zostały dodane protokoły oraz przyjęta uchwała budżetowa na rok 2017.

Pozdrawiamy,
Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa