KOMISJE RADY DZIELNICY

Komisja ds. kultury, edukacji, sportu i spraw społecznych:

Przewodnicząca: Beata Pawlik

Monika Bednarska
Paweł Bodakowski
Waldemar Karpiński
Katarzyna Komorowska
Piotr Ludwichowski
Beata Pawlik
Jan Perucki
Bartosz Stefański
Andrzej Teleżyński
Łukasz Żyliński

 

Komisja ds. transportu i infrastruktury:

Przewodnicząca: Monika Bednarska

Monika Bednarska
Maciej Juchniewicz
Waldemar Karpiński
Stanisław Krzemiński
Jan Perucki
Bartosz Stefański
Karol Ważny
Łukasz Żyliński

 

Komisja rewizyjna:
Paweł Bodakowski
Katarzyna Komorowska
Andrzej Teleżyński