KOMISJE RADY DZIELNICY

Brak komisji.
Rada Dzielnicy Osowa zakończyła kadencję 16 stycznia 2019 roku.


Wybory do nowej kadencji Rady Dzielnicy Osowa odbędą się 24 marca 2019 roku.