Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Osowski Pchli Targ

To wydarzenie się zakończyło

Już 15 lipca wraca Osowski Pchli Targ! Popularność poprzednich edycji skłoniła nas do jak najszybszej organizacji kolejnych Osowskich Pchlich Targów, abyśmy znów mogli się spotkać!

Każdy z nas posiada w domu nieużywane, niepotrzebne lub zapomniane rzeczy, które są w dobrym stanie – zabawki, ubrania, przyrządy, narzędzia i inne bibeloty. Zamiast je trzymać w domu lub wyrzucać do kosza możemy odsprzedać lub oddać je innym!
Razem możemy dać drugie życie niepotrzebnym rzeczom z naszych skrzyń i szaf! Zróbmy porządki po lecie i przed nadchodzącą zimą!
Spotkajmy się na Placu przy Czerwonej Torebce!

Informacje dla osób chętnych zająć stoisko:
Mamy do dyspozycji 50 stoisk. Każde z nich jest wielkości 2,0m x 2,0m
Chętne osoby mogą przyjść w dzień Pchlego Targu i zająć miejsce (kto pierwszy ten lepszy).
Wystawcy spotykają się o godzinie 09:00.
W przypadku nie zgłoszenia się w danej godzinie miejsce zostaje zwolnione dla innych chętnych.

Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu Pchlego Targu.

Pamiętajmy o bezpieczeństwie!

Każdy uczestnik musi zabezpieczyć siebie w środki ochrony osobistej!

REGULAMIN:
Regulamin Pchlego Targu w Osowej
1. Organizatorem Pchlego Targu w Dzielnicy Osowa są Radni Dzielnicy Osowa
2. Celem Pchlego Targu jest umożliwienie sprzedaży lub wymiany przez osoby prywatne rzeczy używanych lub niepotrzebnych. Sprzedawane przedmioty nie są opodatkowane, jeśli posiadamy je pół roku i zysk z ich sprzedaży nie przekroczy 1 tys. zł. Wykluczone ze sprzedaży są przedmioty niebezpieczne, niedopuszczone do sprzedaży, wymagające koncesji lub których posiadanie jest niezgodne z prawem. Pchli Targ ma charakter prywatny – sprzedawane są własne, używane rzeczy.
3. Uczestnik we własnym zakresie przygotowuje miejsce ekspozycji sprzedawanych przedmiotów, np.: koc, stolik, krzesło, wieszak, zadaszenie, parasol, itp.
4. Osoby niepełnoletnie mogą posiadać własne stoisko jedynie pod nadzorem osoby dorosłej. Odpowiedzialność za niepełnoletnich ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.
5. Katalog przykładowych przedmiotów, które mogą być wystawione podczas imprezy zawiera: ubrania, książki, płyty, gry, zabawki, filmy, antyki, galanteria domowa, wyroby dekoracyjne, biżuteria, aparaty fotograficzne i ich części, instrumenty muzyczne i ich części, rekwizyty wojskowe, drobne rękodzieło, przedmioty kolekcjonerskie.
6. Na inne przedmioty, nie wykazane w pkt. 5 (zwłaszcza przedmioty nowe – w fabrycznych opakowaniach lub w ilościach wskazujących na nie-detaliczny charakter stoiska) wymagana jest zgoda Organizatora.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia ze stoiska artykułu, który według Organizatora jest niezgodny z charakterem Pchlego Targu.
8. Osoby obecne na terenie Pchlego Targu zobowiązane są stosować się do poleceń porządkowych Organizatora i Służb Porządkowych.
9. Parkowanie pojazdów (z wyjątkiem pojazdów wskazanych przez Organizatora) na terenie Pchlego Targu jest zabronione. Po zakończeniu działalności stoiska Uczestnik zobowiązany jest do uprzątnięcia zajmowanego miejsca handlowego i posprzątania odpadów w jego obrębie.
10. Organizator nie odpowiada za zawarte transakcje. Wszelkie zobowiązania za transakcje zawierane na kwotę wyższą niż zwolnienia od podatku, ponoszą strony umowy cywilnoprawnej, jaką jest kupno i sprzedaż.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wystawianych przedmiotów: przed, po i w trakcie trwania Pchlego Targu.
12. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił przyrody i innymi przyczynami losowymi.
13. Organizator dokłada wszelkich starań, aby organizować wydarzenie w sposób przyjazny dla uczestników i odwiedzających, nie jest jednak zobowiązany do uwzględniania wskazań czy szczególnych oczekiwań, jeżeli mogłyby one wpływać negatywnie na porządek, bezpieczeństwo czy dobrą organizację.

14. Udział oznacza akceptację Regulaminu, oraz wyrażenie zgody na umieszczenie zdjęć z wizerunkiem uczestnika na stronach organizatora oraz w notatkach prasowych. Zdjęcia nie są zbliżeniowe – mają na celu oddanie charakteru imprezy.
15. Organizator ma prawo do dokonywania zmian w Regulaminie bez podawania przyczyny. W kwestiach nienazwanych w Regulaminie decyduje Organizator. Ostateczna i wiążąca interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.