Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Aktualności

Życzenia Wielkanocne od Radnych

Drodzy Sąsiedzi,

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych chcielibyśmy Państwu życzyć przede wszystkim wiele, wiele zdrowia. Życzymy Państwu, aby ten czas był czasem potrzebnego wytchnienia, z dala od wszelkich zmartwień. Oby ten czas stał się też dla Państwa okazją do rozmyślania i planowania przyszłości. Każda epidemia ma swój kres, a za nią czekają nas kolejne wspaniałe chwile.

Oby wielkanocny zajączek zawitał do wszystkich, a także żeby wiosenne dni pozwoliły się Państwu zregenerować!

Życzą wiosennie Radni Dzielnicy Osowa!

Sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy Osowa za rok 2020

Sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy Osowa za 2020 rok

Zarząd Dzielnicy Osowa w 2020 roku działał w tym samym od początku obecnej kadencji Rady Dzielnicy Osowa składzie – Bartosz Stefański jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy, Stanisław Krzemiński jako Zastępca Przewodniczącego Zarządu oraz Monika Bednarska jako Członkini Zarządu Dzielnicy.

2020 rok był nietypowy i trudny z powodu pandemii koronawirusa oraz intensywny ze względu na ogrom prac jakie trzeba było wykonać w celu realizacji powierzonych Zarządowi zadań i uchwał Rady Dzielnicy Osowa. W trudnych warunkach epidemiologicznych, pomimo wielu utrudnień, Zarząd rozpoczął lub kontynuował prace nad wieloma ważnymi tematami dla dzielnicy.

Zarząd Dzielnicy przygotował i przeprowadził konsultacje budżetowe z mieszkańcami dzielnicy Osowa  uwzględniając oceny realizacji zadań za 2019 rok oraz przyjmując zalecenia i projekty na 2020 rok. Budżet za 2020 rok, dzięki stałej kontroli, został wykonany praktycznie bez zmian i utrudnień, co przekłada się na realizację projektów w dzielnicy. Do najważniejszych z nich zaliczono wsparcie gdańskich szpitali w zakupie sprzętu medycznego, remont odcinka  ulicy Niedziałkowskiego, wykonanie wymalowania oznakowania poziomego grubowarstwową farbą wzdłuż osowskich ulic, nasadzenie zieleni w Parku Diany, zakup i montaż oświetlenia zimowego w Parku Chirona oraz realizacje wielu przedsięwzięć sportowych na świeżym powietrzu. Zarząd Dzielnicy w 2020 roku rozpoczął konsultacje budżetowe dotyczące przeznaczenia środków w  2021 roku.

Zarząd Dzielnicy odbywał spotkania z dyrektorem Wydziału Projektów Inwestycyjnych celem pozyskania informacji o przyszłych inwestycjach w dzielnicy. Dzięki tym spotkaniom Zarząd dowiadywał się i przekazywał dalej Radnym Dzielnicy informacje m.in. o tym kiedy i w jakiej technologii będzie prowadzona rozbudowa ZSO nr 2, na jakim etapie przygotowania jest  remont ulicy Kielnieńskiej, jaki jest postęp realizacji przebudowy pętli autobusowej przy osowskim dworcu, jakie są możliwości realizacji Centrum Społeczno-Kulturalnego przy ulicy Jednorożca w najbliższych latach, a także jakie jest zaawansowanie przygotowania remontu ulicy Sołdka w 2021 roku.

Zarząd Dzielnicy często spotykał się i korespondował z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni. Głównymi problemami poruszanymi przez Zarząd były: zieleń, problemy bezpieczeństwa oraz jakość dróg i chodników. Spotkania te zaowocowały m.in. wypracowaniem projektu organizacji ruchu wzdłuż ulicy Jednorożca, wnioskami dotyczącymi projektu ulicy Kielnieńskiej, realizacją nasadzeń zastępczych w Parku Diany, pozwoleniami na realizację przedsięwzięć w osowskich parkach i na zieleńcach.

Zarząd Dzielnicy był w stałym kontakcie z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska celem monitorowania realizacji wielu projektów dotyczących dzielnicy. Poruszanymi tematami były m. in.: projekt remontu ulicy Kielnieńskiej i budowy ulicy nowej Koziorożca, projekt zieleńca Prometeusza, projekt Parku Wytchnieniowego przy ulicy Niedziałkowskiego, projekt zieleńca Parterowa, realizacja projektów z Budżetu Obywatelskiego („Osowskie chodniki”, huśtawka w Parku Chirona, ścieżka zdrowia oraz wybieg dla psów w Parku Diany), realizacja projektu przebudowy pętli autobusowej przy dworcu Osowa PKP, przebudowa ulicy Flory, realizacja zagospodarowania osowskiego deptaka, realizacja na terenie dzielnicy programu „Jaśniejszy Gdańsk”, realizacja remontu ulicy Barniewickiej i wiele innych zadań, które miały i mają wpływ na stan i jakość życia w dzielnicy.

Zarząd Dzielnicy Osowa czynnie współpracował z kierownictwem Zespołu Urbanistycznego Zachód Biura Rozwoju Gdańska w celu pozyskania dla dzielnicy jak największej liczby dobrych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wypracowania jak najlepszych projektów i koncepcji do przyszłej realizacji w dzielnicy. Efektem tej współpracy były m. in.: warsztaty oraz spotkania dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okolic zbiornika retencyjnego Osowa II, spotkania i warsztaty dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okolic ulicy Jednorożca, warsztaty dla mieszkańców rejonu ulic Osowski Zakątek i Zielony Zakątek, spotkanie z mieszkańcami okolic ulicy Afrodyty, opinie i zalecenia dotyczące procedowanych planów (m. in. dotyczące rejonów ulicy Jednorożca, Syriusza), a także sugestie odnośnie kolejnych planów do uchwalenia w dzielnicy (m. in. Kukawka, okolice ul. Nike, „Nowa Kielnieńska”).

Zarząd Dzielnicy Osowa spotykał się z wieloma innymi jednostkami miejskimi i wydziałami Urzędu Miasta Gdańska celem realizacji wybranych projektów i pozyskania wiedzy na temat sytuacji w dzielnicy. Przedstawiciel Wydziału Bezpieczeństwa odwiedził dzielnicę i ocenił możliwość realizacji systemu monitoringu w dzielnicy w wybranych lokalizacjach wskazanych przez komisję tematyczną Rady Dzielnicy Osowa. Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna przekazała Zarządowi informacje na temat zasięgu kanalizacji w dzielnicy oraz odnośnie przyszłych planów działania w dzielnicy. Gdańskie Wody przekazały Zarządowi Dzielnicy informacje odnośnie systemu odwodnienia w dzielnicy oraz przyszłych planów działania w dzielnicy. Gdańskie Wody były także uczestnikiem rozmów w trakcie prac nad projektem planu miejscowego rejonu zbiornika retencyjnego Osowa II, przekazując informacje o możliwym zagospodarowaniu tzw. „suchego” zbiornika. Zarząd Dzielnicy spotykał się i korespondował z Gdańskimi Nieruchomościami w celu pozyskania informacji o stanie prawnym budynku przychodni przy ulicy Biwakowej oraz ewentualnej możliwości wyremontowania budynku. Dzięki tym zabiegom odbyło się spotkanie z dyrektorem Nadmorskiego Centrum Medycznego, który przekazał informacje odnośnie możliwości remontu budynku przychodni i dalszych perspektyw funkcjonowania placówki. Zarząd Dzielnicy spotkał się z przedstawicielem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w celu omówienia problemu braku kładki nad Obwodnicą Zachodnią Trójmiasta (S6), omówienia problemu ruchu na węźle Owczarnia oraz omówienia kwestii rozbudowy Obwodnicy Zachodniej Trójmiasta do trzech pasów ruchu i budowy ulicy Meteorytowej. Zarząd Dzielnicy Osowa skontaktował się z Wydziałem Skarbu oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w celu porozumienia się obu jednostek i finalnego przejęcia jednej z działek w Owczarni na rzecz miasta, aby móc zrealizować na niej utwardzenie i pętlę autobusową. Zarząd Dzielnicy odbywał także spotkania ze Strażą Miejską oraz przedstawicielami policji w celu pozyskania informacji o stanie przestępczości i chuligaństwa w dzielnicy, a także w celu wypracowania planu współpracy i działania w następnych latach, a w szczególności w wakacje.

Zarząd Dzielnicy Osowa zaangażował się we współpracę z Zarządami Dzielnic Matarnia, Kokoszki i Jasień w celu utworzenia ponaddzielnicowego porozumienia i wystartowania ze wspólnymi projektami do Budżetu Obywatelskiego. Osiągnięto cele, ponieważ zgłoszone projekty zostaną zrealizowane w najbliższych dwóch latach. Współpraca ta będzie kontynuowana w następnych latach.

Zarząd Dzielnicy Osowa  aktywnie współpracował z Radą Miasta Gdańska i przedstawicielami władz miasta. Przewodniczący Zarządu Dzielnicy brał aktywny udział w czatach prowadzonych przez panią Prezydent Aleksandrę Dulkiewicz, zadając wiele pytań dotyczących dzielnicy. Zarząd odbywał spotkania m. in. z panem Prezydentem Piotrem Borawskim w celu polepszenia oferty komunikacji zbiorowej dla mieszkańców dzielnicy, co poskutkowało chwilowym wydłużeniem linii autobusowej nr 169 do Portu Lotniczego. Dzięki udziałowi w posiedzeniu Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Gdańska, w dzielnicy nadano nazwę ulicy dla upamiętnienia Władysława Raatza – pierwszego dyrektora szkoły podstawowej w Osowej. Zarząd Dzielnicy brał czynny udział w posiedzeniach Komisji Doraźnej Rady Miasta Gdańska ds. Reformy Jednostek Pomocniczych Miasta Gdańska, aby zabezpieczyć interesy dzielnicy m. in. poprzez zachowanie jak najkorzystniejszego przelicznika budżetowego dla dzielnicy, zachowania granic terytorialnych, a także praw i możliwości wynikających z  funkcjonowania jako jednostka pomocnicza Miasta Gdańska. Zarząd Dzielnicy brał udział w posiedzeniach Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Gdańska przedstawiając opinie i uwagi przygotowane przez Radnych Dzielnicy odnośnie opracowanych koncepcji i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zarząd Dzielnicy Osowa współpracował z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Osowej oraz gminnymi placówkami oświatowymi celem realizacji projektów na rzecz mieszkańców. Zarząd angażował się także w działalność wśród mieszkańców. Wspomagał organizację m. in. Gali Osowianina Roku, Pchlego Targu, Osowskiego Pożegnania Lata, Sportowej Niedzieli, Odpalenia Świąt, czy odwołanego Świątecznego Jarmarku Dzielnicowego.

2020 rok był niezwykle trudnym i intensywnym czasem. Pomimo wielu trudności  można zaliczyć go do tych pracowitych i udanych.

Bartosz Stefański,

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Osowa

Zaproszenie na XXII sesję RDO

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa serdecznie na kolejną sesję Rady Dzielnicy Osowa, która odbędzie się we wtorek, 23 lutego 2021 r., o godz. 18.00.

Ze względu na wprowadzone przez Ustawodawcę ułatwienia mamy możliwość organizacji obrad Rady Dzielnicy Osowa w trybie zdalnym. XXII sesja Rady Dzielnicy Osowa zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności zdalnych obrad
 3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad
 4. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wniosku o przyznanie dodatkowych środków finansowych na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju infrastruktury (Uchwała nr XXI/52/2021)
 5. Dyskusja w sprawie budżetu dzielnicy Osowa na rok 2021
 6. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy
 7. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa
 8. Wolne wnioski
 9. Zamknięcie sesji

Zaproszenie na XXI sesję RDO

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa serdecznie na kolejną sesję Rady Dzielnicy Osowa, która odbędzie się w najbliższy wtorek, 26 stycznia 2021 r., o godz. 18.00.

Ze względu na wprowadzone przez Ustawodawcę ułatwienia mamy możliwość organizacji obrad Rady Dzielnicy Osowa w trybie zdalnym. XXI sesja Rady Dzielnicy Osowa zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności zdalnych obrad
 3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad
 4. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wniosku o przyznanie dodatkowych środków finansowych na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju infrastruktury (Uchwała nr XXI/52/2021)
 5. Dyskusja w sprawie budżetu dzielnicy Osowa na rok 2021
 6. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy
 7. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa
 8. Wolne wnioski
 9. Zamknięcie sesji

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia,

Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa

Podsumowanie Ankiety Budżetowej na rok 2021

Szanowni Państwo,

z końcem listopada zakończyliśmy pierwszą część konsultacji budżetowych na rok 2021. Przez cały listopad, zgodnie już z naszą tradycją, przyjmowaliśmy od Państwa ankiety w ramach Ankiety Budżetowej Dzielnicy Osowa na rok 2021.

Zamieszczamy podsumowanie Ankiety Budżetowej na rok 2021, w którym uwzględniliśmy także wyniki Ankiety Budżetowej na rok 2020.

Spośród wszystkich projektów zrealizowanych w roku 2020 kilka z nich było Państwa zdecydowanymi faworytami. Od dłuższego czasu obserwujemy w Państwa odpowiedziach duże poparcie dla projektu nasadzeń zieleni oraz poprawy estetyki dzielnicy. Tym razem nie było inaczej – ten projekt zdobył Państwa serca i aż 158 osób wskazało ten projekt jako najlepszy w roku 2020. Państwa przychylność zdobył także projekt realizacji oświetlenia zimowego w parku Chirona. Spośród innych projektów przychylnie ocenili Państwo także m. in. kwestię zagospodarowania deptaka,  pozyskania oznakowania poziomego na ulicy Wodnika czy przeznaczenie środków na opracowanie projektu kolejnego zieleńca w dzielnicy. Swoimi ocenami poparli Państwo także wyjątkowy wydatek jakim było wsparcie lokalnej opieki medycznej i dofinansowanie zakupu respiratorów do gdańskich szpitali. Dzięki zorganizowanej przez gdańskie Rady Dzielnic zbiórce udało się zakupić 9 respiratorów.

Najwięcej informacji otrzymujemy od Państwa w pytaniach otwartych i to one dostarczają nam największej i najbardziej szczegółowej wiedzy odnośnie Państwa potrzeb. Niezmiennie od kilku lat wskazują nam Państwo kwestię realizacji kolejnych terenów zielonych i rekreacyjnych w dzielnicy, wyposażonych w przeróżną infrastrukturę, taką jak place zabaw czy wybiegi dla psów. Dużą uwagę poświęcacie Państwo także kwestii oświetlenia dzielnicy – w tym roku wyjątkowo mocno zaakcentowali Państwo potrzebę oświetlenia parku Chirona oraz parku Diany. Sporo ankiet zawierało informację o potrzebie ustawienia w dzielnicy większej liczby koszy na śmieci. Pisali także Państwo o koniecznych remontach ulic, które staramy się systematycznie pozyskiwać i wykonywać w ramach naszych możliwość. Poza kwestiami czysto infrastrukturalnymi otrzymaliśmy także prośby o zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w dzielnicy na przeróżne sposoby, zaczynając od budowy systemu monitoringu i kończąc na kwestii dzików. Istotną sprawą dla Państwa są także biblioteka, dom sąsiedzki, organizacja pchlich targów i organizacja przeróżnych imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność.

Wszystkie wypełnione ankiety i przekazane uwagi to dla nas źródło bardzo cennych informacji, które pozwolą nam lepiej kształtować przyszłe budżety oraz rozmowy z władzami miasta.

Wszystkim ankieterom serdecznie dziękujemy za poświęcony czas oraz odpowiedzi. Z pewnością pomogą nam one w podjęciu decyzji na co przeznaczyć środki z budżetu dzielnicy w roku 2021!

Z wyrazami szacunku,

Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa