Budżet Dzielnicy 2021

Oficjalna liczba zameldowanych mieszkańców (na dzień 30.09.2020): 15 811


Budżet dzielnicy Osowa na rok 2021(liczba mieszkańców * 18 zł): 284 598


Uchwała w sprawie sposobu konsultowania projektu budżetu Dzielnicy z mieszkańcami na rok 2021

Uchwała nr XVIII 46 2020Ankieta ewaluacyjna Budżetu Dzielnicy Osowa za rok 2020

ANKIETA BUDŻETOWA ZA ROK 2020Liczba zgłoszony wniosków budżetowych przez mieszkańców: 19

Liczba zgłoszony wniosków budżetowych przez Radnych Dzielnicy: 15

LISTA WNIOSKÓWPoniższa lista zawiera projekty mieszkańców zgłoszone do przyjęcia w uchwale budżetowej dzielnicy Osowa na rok 2021 poprzez wypełnione wnioski budżetowe.

Wymienione przy projektach kwoty są kwotami wnioskowanymi przez pomysłodawców. Rada Dzielnicy Osowa zdecyduje o rozdysponowaniu środków podczas sesji budżetowej.ZGŁOSZONE PROJEKTY
Numer Nazwa Wnioskowana kwota Przyjęta kwota
1 Gra Terenowa na Orientację – CH Osowa 4 000
2 Gra Terenowa na Orientację – Juraty/Gnieźnieńska 4 000
3 Szach-Mat 3 150
4 Klub Literacki przy herbatce 3 350
5 Wigilia dla seniorów 2 000
6 Konkurs dla klas intehracyjnych „Kolędujmy razem” 1 000
7 Konkurs poetycki 1 000
8 Sprzęt sportowy 10 900
9 Wyjazdy na imprezy sportowe 11 500
10 Gdańska Olimpia-da Lekkoatletyczna 2 100
11 Ląduj w Osowej 6 400
12 Nordicowe EKG 1 600
13 Oświecenie Osowskiego Sportu 13 900
14 Piłkarski Olimp 5 400
15 Dni Herbaty III 3 000
16 Maraton Zumby 1 500
17 Dom dla Jeża 5 000
18 Kreatywno-Językowi 1 000
19 Polski – jak swój 1 000
20 Ławki w dzielnicy 20 000
21 Park kieszonkowy przy ul. Koziorożca 200 000
22 Utwardzenie ulicy Diany 200 000
23 Oznakowanie poziome wzdłuż ulic Jednorożca i Niedziałkowskiego 45 000
24 Remont przychodni 20 000
25 Doświetlenie przejść dla pieszych 50 000
26 Projekty oświetlenia parków Diany i Chirona 30 000
27 Oświetlenie zimowe 30 000
28 Nasadzenia zieleni i poprawa estetyki 50 000
29 Zakup sprzętu sportowego oraz dofinansowanie transportu na zawody sportowe 9 400
30 Nordic Walking Osowa – zdrowe ciało i głowa 4 680
31 Konkurs Fotograficzny „Osowa – miasto czy wieś” 4 680
32 Gala Osowianina Roku 2021 6 800
33 „Ratuję bo potrafie” – szkolenie z pierwszej pomocy 10 000
34 Osowskie Pożegnanie Lata 1 000