Archive for Bartosz Stefański

Zaproszenie na XLIV sesję Rady Dzielnicy Osowa

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na XLIV sesję RDO, która odbędzie się w najbliższy czwartek, 18 października 2018 r., o godz. 18:00 w naszej siedzibie przy ul. Balcerskiego 35.

Planowany porządek obrad obejmuje następujące punkty:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad.
4. Dyskusja i głosowanie w sprawie projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr XL/88/2018 Rady Dzielnicy Osowa z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2018.
5. Dyskusja i głosowanie w sprawie projektu uchwały dotyczącej projektu budowy ul. Koziorożca na odcinku od ul. Jednorożca do ul. Kielnieńskiej.
6. Dyskusja i głosowanie w sprawie projektu uchwały dotyczącej negatywnej opinii w sprawie ewentualnego przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 2104.
7. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy.
8. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie sesji.

Pozdrawiamy,
Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa

WYNIKI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2018

Szanowni Państwo,

W tegorocznym Budżecie Obywatelskim w Osowej zwyciężyły dwa projekty:

1️⃣️OSOWSKIE CHODNIKI:
DEPTAK przy SP 81
SPACEROWA: nowy chodnik od ronda do Stacji Oktan
BERENIKI 61-95-79
PROMETEUSZA – JUNONY

2️⃣️Wiaty dla Osowian – część 2:
1) Przystanek „Konkordii” [1551];
2) Przystanek „Meteorytowa” [1904];
3) Przystanek „Niedziałkowskiego” [1517];
4) Przystanek „Nowy Świat” [1523];
5) Przystanek „Saturna” [1782];
6) Przystanek „Siedleckiego” [1575]. Przystanek powinien zostać przeniesiony o około 50 metrów w kierunku budynku, w którym znajduje się m. in. komisariat policji czy siedziba rady dzielnicy Osowa. Potrzebne jest wykostkowanie nowego peronu – około 15 metrów na tej samej działce (nr 558);
7) Przystanek „Sopocka” [1581]

Projekty zostaną zrealizowane w latach 2019/2020!

Gratulujemy wnioskodawcom!

Spotkanie ws zagospodarowania rejonu ul. Meteorytowej, Keplera, Galileusza i Wenus

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy mieszkańców okolic ul. Meteorytowej, Keplera, Galileusza i Wenus na spotkanie konsultacyjne w najbliższą środę, 5 września 2018 r. o godz. 18:00 do siedziby Rady Dzielnicy Osowa (ul. Balcerskiego 35).

Podczas spotkania chcemy z Państwem omówić projektowaną przez Biuro Rozwoju Gdańska koncepcję miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 2151 Barniewice rejon ul. Meteorytowej i Keplera.

Dodatkowo chcemy porozmawiać na temat możliwości przyszłego zlokalizowania terenów rekreacyjnych w Państwa sąsiedztwie.

Z projektem planu zagospodarowania można zapoznać się >>> TUTAJ < <<

Pozdrawiamy,
Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa

Zaproszenie na XLIII sesję Rady Dzielnicy Osowa

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na XLIII sesję RDO, która odbędzie się w najbliższy czwartek, 6 września 2018 r., o godz. 18:00 w naszej siedzibie przy ul. Balcerskiego 35.

Planowany porządek obrad obejmuje następujące punkty:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad.
4. Dyskusja i głosowanie w sprawie projektu uchwały dotyczącej wyrażenia stanowiska na temat projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Barniewice rejon ul. Meteorytowej i Keplera w Mieście Gdańsku (nr 2151).
5. Dyskusja nad koncepcją budowy ul. Nowej Koziorożca.
6. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy.
7. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie sesji.

Pozdrawiamy,
Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa

Zaproszenie na XLI sesję Rady Dzielnicy Osowa

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na XLI sesję RDO, która odbędzie się w najbliższy wtorek, 22 maja 2018 r., o godz. 18:00 w naszej siedzibie przy ul. Balcerskiego 35.

Planowany porządek obrad obejmuje następujące punkty:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad.
4. Dyskusja i głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie opinii Rady dotyczącej projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży dla terenu miasta Gdańska.
5. Dyskusja i głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie opinii Rady dotyczącej projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Gdańska.
6. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy.
7. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie sesji.

Pozdrawiamy,
Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa