Sprawozdanie z XXVIII sesji RDO!

Szanowni Państwo,

dnia 15 maja 2017 roku odbyła się XVIII sesja Rady Dzielnicy Osowa.
W zakładce „Uchwały i protokoły” zostały udostępnione Państwu podjęte uchwały oraz oświadczenia, a także protokół z sesji.

Bardzo dziękujemy za wizytę i przekazanie uwag Mieszkańcom ulic Niedziałkowskiego oraz Wendy w sprawie budowy chodnika i miejsc postojowych wzdłuż północnej części ulicy Niedziałkowskiego.

Następna sesja Rady odbędzie się w czerwcu. O dokładnej dacie poinformujemy w osobnym poście, a także na naszym profilu na Facebook’u.

Pozdrawiamy,
Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa

Zaproszenie na XXVIII sesję RDO

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na XXVIII sesję Rady Dzielnicy Osowa, która odbędzie się już w najbliższy poniedziałek, 15 maja 2017 r. o godz. 18:00 w naszej siedzibie przy ul. Balcerskiego 35.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad.
4. Dyskusja nad zadaniami finansowanymi z budżetu Dzielnicy na rok 2017.
5. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wniosku o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Osowski Zakątek oraz ul. Spacerowej.
6. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy.
7. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji Rady Dzielnicy.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie sesji.

Z poważaniem,
Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa

Zaproszenie na XXVII sesję RDO

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością zmiany uchwały dot. przeznaczenia środków finansowych pozostających do dyspozycji Rady w roku 2017, zwołana zostaje na najbliższy piątek, 5 maja o godz. 18:00 nadzwyczajna sesja Rady Dzielnicy Osowa.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad.
4. Zmiana uchwały nr XXV/60/2017 Rady Dzielnicy Osowa z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2017
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie sesji.

Pozdrawiamy,
Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa

Sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy Osowa w roku 2016

Sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy Osowa w roku 2016

Zarząd Dzielnicy Osowa pracował w składzie Maciej Przybylski – Przewodniczący Zarządu Dzielnicy, Grzegorz Boros – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy oraz Maciej Juchniewicz – Członek Zarządu Dzielnic. Po ustąpieniu Macieja Juchniewicza z funkcji członka Zarządu we wrześniu, Rada Dzielnicy podjęła decyzję o zwiększeniu składu Zarządu do czterech osób. Skład Zarządu uzupełnili Stanisław Krzemiński i Jan Perucki
W roku 2016 odbyło się 10 zebrań Zarządu Dzielnicy podczas których ustalono zakres istotnych dla Dzielnicy tematów i sposób ich realizacji.
Najważniejsze z nich, dotyczące: infrastruktury drogowej, realizacji węzła komunikacyjnego Osowa, realizacji odwodnienia i budowy zbiornika retencyjnego Osowa II, zagospodarowania terenów zielonych, seniorów oraz sprawy bieżące były przedstawione władzom Miasta Gdańska podczas spotkań z Prezydentem Miasta Gdańska i z Zastępcami Prezydenta. Poruszane były także tematy dotyczące młodzieży uczącej się i osób niepełnosprawnych.
Przedstawiciele Zarządu spotykali się także z Członkiem Zarządu Woj. Pomorskiego w sprawach dotyczących PKM oraz realizacji węzła komunikacyjnego w Osowej (ul. Barniewicka, Kielnieńska i Junony) obsługującego podróżnych PKM.
Przedstawiciele Zarządu Dzielnicy odbyli kilka spotkań roboczych z dyrektorami WPR oraz DRMG, a także z kierownictwem zespołu urbanistycznego Zachód w BRG podczas których omawiane były sprawy ważne dla Dzielnicy i jej mieszkańców.
Istotnym elementem była współpraca z ZDiZ w zakresie realizacji spraw bieżących w tym poprawę estetyki i czystości na ulicach i terenach zielonych Osowej, naprawa i modernizacja infrastruktury drogowej.
Przedstawiciele Zarządu spotykali się z Komendantem Komisariatu w Osowej oraz funkcjonariuszami Straży Miejskiej w sprawach utrzymania bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa w ruchu samochodowym na ulicach Osowej.
Organizowano spotkania z mieszkańcami w sprawach w których istniały zasadnicze różnice zdań pomiędzy grupami mieszkańców.
Zarząd Dzielnicy współpracował z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Osowej oraz gminnymi placówkami oświatowymi.

Z poważaniem,
Zarząd Dzielnicy Gdańsk Osowa

Sprawozdanie z XXVI sesji RDO!

Szanowni Państwo,

dnia 20 kwietnia 2017 roku odbyła się XXVI sesja Rady Dzielnicy Osowa.
W zakładce „Uchwały i Protokoły” zostały dodane protokoły oraz sprawozdania z przebiegu sesji.

Data kolejnej sesji: 5 maja (piątek), godzina 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Osowa

Pozdrawiamy,
Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa