Zmiana terminów dyżurów

Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia 20 listopada 2017 roku będziemy dyżurować we wtorki oraz w środy w godzinach 18-19 w naszej siedzibie przy ulicy Balcerskiego 35. Dodatkowo zakładka „Dyżury” została zaktualizowana.

Serdecznie zapraszamy!

Pozdrawiamy,
Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa

Zaproszenie na XXXV sesję RDO

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na kolejną sesję RDO, która odbędzie się w czwartek, 16 listopada 2017 r., o godz. 18:00 w naszej siedzibie przy ul. Balcerskiego 35.

Planowany porządek obrad obejmuje następujące punkty:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad.
4. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie opinii na temat koncepcji zagospodarowania parku leśnego przy ul. Niedziałkowskiego.
5. Dyskusja na temat realizacji pomnika ś.p. prof. Brunona Synaka.
6. Dyskusja na temat propozycji w sprawie działań Straży Miejskiej na terenie Osowej w 2018 roku.
7. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wniosku o przejęcie na własność Miasta Gdańska odcinka ul. Kasjopei od ul. Herkulesa do ul. Galaktycznej.
8. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wniosku o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Myśliborskiej.
9. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie listy ulic przeznaczonych do utwardzenia nawierzchnią betonową w roku 2018.
10. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy.
11. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie sesji.

Pozdrawiamy,
Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa

Zaproszenie na XXIX sesję RDO

Szanowni Państwo,

Zapraszamy serdecznie na kolejną sesję Rady Dzielnicy Osowa, która odbędzie się w przyszły czwartek, 29.06.2017 o godz. 18:00 w naszej siedzibie przy ul. Balcerskiego 35.

Planowany porządek obrad obejmuje następujące punkty:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Głosowanie nad porządkiem obrad.
4. Dyskusja i uchwała w sprawie opinii na temat projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gdańska.
5. Dyskusja i uchwała w sprawie wniosku o utworzenie tzw. Zachodniej Linii Autobusowej.
6. Dyskusja i uchwała w sprawie wniosku o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Antygony.
7. Dyskusja i uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu przebudowy ul. Kielnieńskiej.
8. Sprawozdanie i dyskusja na temat spraw związanych z bieżącą działalnością Zarządu Dzielnicy Osowa.
9. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji Rady Dzielnicy Osowa.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie sesji.

Dodatkowo podczas sesji zostaną poruszone pewne tematy, które wymagają dopracowania i przedyskutowania, m. in. stan prac nad ulicą Planetarną, sytuacja Parku przy ul. Heleny, ewentualna wymiana nawierzchni na ulicy Sołdka czy propozycja docelowego wydłużenia w przyszłości linii 269 w kierunku Owczarni i Kaczych Buków.

Pozdrawiamy,
Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa

Sprawozdanie z XXVIII sesji RDO!

Szanowni Państwo,

dnia 15 maja 2017 roku odbyła się XVIII sesja Rady Dzielnicy Osowa.
W zakładce „Uchwały i protokoły” zostały udostępnione Państwu podjęte uchwały oraz oświadczenia, a także protokół z sesji.

Bardzo dziękujemy za wizytę i przekazanie uwag Mieszkańcom ulic Niedziałkowskiego oraz Wendy w sprawie budowy chodnika i miejsc postojowych wzdłuż północnej części ulicy Niedziałkowskiego.

Następna sesja Rady odbędzie się w czerwcu. O dokładnej dacie poinformujemy w osobnym poście, a także na naszym profilu na Facebook’u.

Pozdrawiamy,
Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa

Zaproszenie na XXVIII sesję RDO

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na XXVIII sesję Rady Dzielnicy Osowa, która odbędzie się już w najbliższy poniedziałek, 15 maja 2017 r. o godz. 18:00 w naszej siedzibie przy ul. Balcerskiego 35.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad.
4. Dyskusja nad zadaniami finansowanymi z budżetu Dzielnicy na rok 2017.
5. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wniosku o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Osowski Zakątek oraz ul. Spacerowej.
6. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy.
7. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji Rady Dzielnicy.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie sesji.

Z poważaniem,
Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa