Zaproszenie na XX sesję RDO

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa serdecznie na kolejną sesję Rady Dzielnicy Osowa, która odbędzie się w najbliższy piątek, 18 grudnia 2020 r., o godz. 18.30.

Ze względu na wprowadzone przez Ustawodawcę ułatwienia mamy możliwość organizacji obrad Rady Dzielnicy Osowa w trybie zdalnym. XX sesja Rady Dzielnicy Osowa zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności zdalnych obrad
 3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad
 4. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/36/2020 Rady Dzielnicy Osowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2020 (Uchwała nr XX/50/2020)
 5. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie
  wniosku o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa – Rejon ulic Wodnika, Jednorożca, Galaktycznej, Homera i Horacego w mieście Gdańsku (Uchwała nr XX/51/2020)
 6. Sprawozdanie z realizacji zadań z Budżetu Dzielnicy w roku 2020
 7. Podsumowanie Ankiety Budżetowej na rok 2021
 8. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy
 9. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa
 10. Wolne wnioski
 11. Zamknięcie sesji

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia,

Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa

Comments are closed.