Zaproszenie na XV sesję RDO

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa serdecznie na kolejną sesję Rady Dzielnicy Osowa, która odbędzie się w najbliższą środę, 27 maja 2020 r., o godz. 17.00.

Ze względu na wprowadzone przez Ustawodawcę ułatwienia mamy możliwość organizacji obrad Rady Dzielnicy Osowa w trybie zdalnym, czyli tak samo jak mieliśmy okazję odbywać XIV sesję RDO. Obrady sesji zostaną udostępnione w transmisji na żywo za pośrednictwem portalu Facebook.

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji
  2. Stwierdzenie prawomocności zdalnych obrad
  3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad
  4. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wniosków do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych
  5. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie priorytetowych zadań dla jednostki pomocniczej – Dzielnicy Osowa do ujęcia w budżecie Miasta Gdańska na rok 2021
  6. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie utwardzenia gruntowego odcinka ulicy Westy
  7. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy
  8. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa
  9. Wolne wnioski
  10. Zamknięcie sesji

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia,

Radni Dzielnicy Gdańsk OsowaComments are closed.