Zdalne obrady Rady Dzielnicy Osowa

Szanowni Państwo,

ze względu na wprowadzone przez Ustawodawcę poprawki mamy możliwość organizacji obrad Rady Dzielnicy Osowa w trybie zdalnym.

Informujemy zatem, że najbliższa, XIV sesja RDO, odbędzie się w najbliższy wtorek, 28 kwietnia 2020 r., o godzinie 18:00.
Obrady sesji zostaną udostępnione w transmisji na żywo za pośrednictwem portalu Facebook.

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad
  3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad
  4. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2020
  5. Dyskusja i głosowanie nad projektem oświadczenia w sprawie przeznaczenia środków budżetowych na cel walki z koronawirusem
  6. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy
  7. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa
  8. Wolne wnioski
  9. Zamknięcie sesji

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia,

Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa

Comments are closed.