Zaproszenie na XLIV sesję Rady Dzielnicy Osowa

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na XLIV sesję RDO, która odbędzie się w najbliższy czwartek, 18 października 2018 r., o godz. 18:00 w naszej siedzibie przy ul. Balcerskiego 35.

Planowany porządek obrad obejmuje następujące punkty:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad.
4. Dyskusja i głosowanie w sprawie projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr XL/88/2018 Rady Dzielnicy Osowa z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2018.
5. Dyskusja i głosowanie w sprawie projektu uchwały dotyczącej projektu budowy ul. Koziorożca na odcinku od ul. Jednorożca do ul. Kielnieńskiej.
6. Dyskusja i głosowanie w sprawie projektu uchwały dotyczącej negatywnej opinii w sprawie ewentualnego przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 2104.
7. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy.
8. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie sesji.

Pozdrawiamy,
Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa

Comments are closed.