Zaproszenie na XL sesję Rady Dzielnicy Osowa

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na XL sesję RDO, która odbędzie się w najbliższy czwartek, 26 kwietnia 2018 r., o godz. 18:00 w naszej siedzibie przy ul. Balcerskiego 35.

Planowany porządek obrad obejmuje następujące punkty:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad.
4. Dyskusja i głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2018.
5. Dyskusja i głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie opinii Rady dotyczącej projektów Budżetu Obywatelskiego 2019.
6. Dyskusja i głosowanie w sprawie wniosku o utworzenie linii autobusowej nr 279.
7. Dyskusja i głosowanie w sprawie wniosku o zwiększenie finansowania programów modernizacyjnych dotyczących infrastruktury technicznej w Gdańsku.
8. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy.
9. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie sesji.

Pozdrawiamy,
Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa

Comments are closed.