Zaproszenie na XXIX sesję RDO

Szanowni Państwo,

Zapraszamy serdecznie na kolejną sesję Rady Dzielnicy Osowa, która odbędzie się w przyszły czwartek, 29.06.2017 o godz. 18:00 w naszej siedzibie przy ul. Balcerskiego 35.

Planowany porządek obrad obejmuje następujące punkty:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Głosowanie nad porządkiem obrad.
4. Dyskusja i uchwała w sprawie opinii na temat projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gdańska.
5. Dyskusja i uchwała w sprawie wniosku o utworzenie tzw. Zachodniej Linii Autobusowej.
6. Dyskusja i uchwała w sprawie wniosku o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Antygony.
7. Dyskusja i uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu przebudowy ul. Kielnieńskiej.
8. Sprawozdanie i dyskusja na temat spraw związanych z bieżącą działalnością Zarządu Dzielnicy Osowa.
9. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji Rady Dzielnicy Osowa.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie sesji.

Dodatkowo podczas sesji zostaną poruszone pewne tematy, które wymagają dopracowania i przedyskutowania, m. in. stan prac nad ulicą Planetarną, sytuacja Parku przy ul. Heleny, ewentualna wymiana nawierzchni na ulicy Sołdka czy propozycja docelowego wydłużenia w przyszłości linii 269 w kierunku Owczarni i Kaczych Buków.

Pozdrawiamy,
Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa

Dodaj komentarz