Zaproszenie na XXVIII sesję RDO

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na XXVIII sesję Rady Dzielnicy Osowa, która odbędzie się już w najbliższy poniedziałek, 15 maja 2017 r. o godz. 18:00 w naszej siedzibie przy ul. Balcerskiego 35.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad.
4. Dyskusja nad zadaniami finansowanymi z budżetu Dzielnicy na rok 2017.
5. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wniosku o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Osowski Zakątek oraz ul. Spacerowej.
6. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy.
7. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji Rady Dzielnicy.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie sesji.

Z poważaniem,
Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa

Dodaj komentarz