Zaproszenie na XXIX sesję RDO

Szanowni Państwo,

Zapraszamy serdecznie na kolejną sesję Rady Dzielnicy Osowa, która odbędzie się w przyszły czwartek, 29.06.2017 o godz. 18:00 w naszej siedzibie przy ul. Balcerskiego 35.

Planowany porządek obrad obejmuje następujące punkty:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Głosowanie nad porządkiem obrad.
4. Dyskusja i uchwała w sprawie opinii na temat projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gdańska.
5. Dyskusja i uchwała w sprawie wniosku o utworzenie tzw. Zachodniej Linii Autobusowej.
6. Dyskusja i uchwała w sprawie wniosku o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Antygony.
7. Dyskusja i uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu przebudowy ul. Kielnieńskiej.
8. Sprawozdanie i dyskusja na temat spraw związanych z bieżącą działalnością Zarządu Dzielnicy Osowa.
9. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji Rady Dzielnicy Osowa.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie sesji.

Dodatkowo podczas sesji zostaną poruszone pewne tematy, które wymagają dopracowania i przedyskutowania, m. in. stan prac nad ulicą Planetarną, sytuacja Parku przy ul. Heleny, ewentualna wymiana nawierzchni na ulicy Sołdka czy propozycja docelowego wydłużenia w przyszłości linii 269 w kierunku Owczarni i Kaczych Buków.

Pozdrawiamy,
Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa

Sprawozdanie z XXVIII sesji RDO!

Szanowni Państwo,

dnia 15 maja 2017 roku odbyła się XVIII sesja Rady Dzielnicy Osowa.
W zakładce „Uchwały i protokoły” zostały udostępnione Państwu podjęte uchwały oraz oświadczenia, a także protokół z sesji.

Bardzo dziękujemy za wizytę i przekazanie uwag Mieszkańcom ulic Niedziałkowskiego oraz Wendy w sprawie budowy chodnika i miejsc postojowych wzdłuż północnej części ulicy Niedziałkowskiego.

Następna sesja Rady odbędzie się w czerwcu. O dokładnej dacie poinformujemy w osobnym poście, a także na naszym profilu na Facebook’u.

Pozdrawiamy,
Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa

Zaproszenie na XXVIII sesję RDO

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na XXVIII sesję Rady Dzielnicy Osowa, która odbędzie się już w najbliższy poniedziałek, 15 maja 2017 r. o godz. 18:00 w naszej siedzibie przy ul. Balcerskiego 35.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad.
4. Dyskusja nad zadaniami finansowanymi z budżetu Dzielnicy na rok 2017.
5. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wniosku o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Osowski Zakątek oraz ul. Spacerowej.
6. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy.
7. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji Rady Dzielnicy.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie sesji.

Z poważaniem,
Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa

Zaproszenie na XXVII sesję RDO

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością zmiany uchwały dot. przeznaczenia środków finansowych pozostających do dyspozycji Rady w roku 2017, zwołana zostaje na najbliższy piątek, 5 maja o godz. 18:00 nadzwyczajna sesja Rady Dzielnicy Osowa.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad.
4. Zmiana uchwały nr XXV/60/2017 Rady Dzielnicy Osowa z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2017
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie sesji.

Pozdrawiamy,
Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa

Sprawozdanie z działalności Rady i Zarządu Dzielnicy Osowa w 2016 roku

Szanowni Państwo,

przekazujemy w Państwa ręce podsumowanie działalności Rady oraz Zarządu Dzielnicy Osowa w roku 2016.
Prosimy o zapoznanie się z prezentacją. W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiamy,
Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa