Zakończenie kadencji Rady Dzielnicy Gdańsk Osowa

Szanowni Państwo,

to właśnie dziś jest ten dzień. Z nadejściem końca dnia 16 stycznia 2019 roku Rada Dzielnicy Osowa kończy swą 4-letnią kadencję.

Od 17 stycznia do Państwa dyspozycji pozostanie już tylko Zarząd Dzielnicy, czyli Monika Bednarska, Grzegorz Boros, Stanisław Krzemiński i Maciej Przybylski.

Zarząd wykonuje swoje dotychczasowe zadania, a także stara się zastępować całą Radę Dzielnicy aż do momentu powołania Radnych nowej kadencji. Nowa kadencja zostanie wyłoniona podczas wyborów do Rad Dzielnic, które odbędą się 24 marca, czyli za niewiele ponad 2 miesiące.

❗️Już dziś Państwa zachęcamy do udziału w wyborach, ponieważ im większa frekwencja tym więcej pieniędzy co roku będzie otrzymywać dzielnica do swojej dyspozycji.❗️ Przy frekwencji do 14% jest to 12 zł na mieszkańca, od 14% do 16% jest to 15 zł na mieszkańca, a powyżej 16% jest to 18 zł na mieszkańca dzielnicy.

Radni kończącej się kadencji zostali zaprzysiężeni 7 kwietnia 2015 roku w obecności aktualnej poseł, a wtedy Radnej Miasta Gdańska, Małgorzaty Chmiel. Przez te 4 lata w naszej dzielnicy wydarzyło się wiele ważnych rzeczy – powstawały nowe parki (przy ul. Heleny, przy ul. Orfeusza), rozbudowywała się infrastruktura (basen, zbiornik retencyjny, nowe ulice, nowe oświetlenie, chodniki), rozwijana była kultura (biblioteczki, spotkania, imprezy), pielęgnowana była współpraca z mieszkańcami, działaczami i organizacjami pozarządowymi (granty miejskie, place zabaw, wydarzenia), poszerzana była świadomość obywatelska (Młodziezowa Rada Dzielnicy Osowa, składane projekty do Budżetu Obywatelskiego, rozdysponowywanie środków dzielnicowych), a także dbałość o nasze codzienne sprawy (tematy rozbudowy szkoły, domu sąsiedzkiego, powstania biblioteki czy ulicy Nowej Kielnieńskiej i drugiego przystanku PKM).

To były dobre 4 lata. Były one na tyle owocne i zauważalne dla Państwa, że dwóch byłych Radnych Dzielnicy, Jan Perucki oraz Karol Ważny, zostało Radnymi Miasta obecnej kadencji z naszego okręgu. To drugi przypadek w historii naszej dzielnicy, aby mieszkańcy Osowej mieli swojego reprezentanta w Radzie Miasta, a w tym przypadku nawet dwóch.

Radnym najbliższej kadencji pozostawiliśmy wiele otwartych dróg, wiele tematów do poruszenia i jeszcze wiele zadań, których będą się musieli podjąć. Nasza dzielnica przeszła i będzie przechodzić metamorfozę. Chcemy i będziemy zachęcać Radnych przyszłej kadencji do tego, aby nasza dzielnica była przede wszystkim przyjazna nam, Osowianom. Aby była dzielnicą spokojną, zieloną, przyjazną pieszym, niepełnosprawnym, dzieciom, seniorom, aktywnym sportowo i zafascynowanych kulturą ludziom. Chcemy, aby nasza Mała Ojczyzna była nasza dumą. Tego życzymy Państwu i sobie.

Dziękujemy za wszelkie wyrazy wsparcia, pomysły, konstruktywną krytykę oraz wszelki udział w życiu naszej dzielnicy. To my, Osowianie, tworzymy nasza dzielnicę. I tak niech pozostanie, ponieważ Osowianie to świetni ludzie.

Dziękujemy Państwu serdecznie za te 4 wspaniałe lata i jeszcze raz zachęcamy do wzięcia udziału w wyborach, które odbędą się 24 marca. Wybierzmy tam swoich reprezentantów.

Do zobaczenia!

Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa szóstej kadencji

Spotkanie informacyjne w sprawie przebudowy i modernizacji ulicy Kielnieńskiej oraz budowy ulicy „Nowej Koziorożca”

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 10.01.2019 r. (czwartek), o godzinie 18:00 w budynku Szkoły Podstawowej nr 81 zlokalizowanej przy ulicy Siedleckiego 14 odbędzie się

spotkanie informacyjne w sprawie przebudowy i modernizacji ulicy Kielnieńskiej oraz budowy ulicy „Nowej Koziorożca

Z powodu dużego zainteresowania ze strony mieszkańców dzielnicy oraz istoty projektów szczególnie zachęcamy Państwa do uczestniczenia w spotkaniu!

Z poważaniem,

Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa

Zaproszenie na XLVI sesję RDO

Szanowni Państwo,  

serdecznie zapraszamy na XLVI sesję RDO, która odbędzie się w czwartek 03 stycznia 2019 r., o godz. 18:30 w naszej siedzibie przy ul. Balcerskiego 35.

Planowany porządek obrad obejmuje następujące punkty:

  1. Otwarcie sesji oraz przywitanie specjalnego gościa naszej Sesji pana Marszałka Bogdana Borusewicza

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad.

4. Dyskusja w sprawie projektu uchwały utworzenia filii biblioteki publicznej na terenie dzielnicy Osowa.

5.Podsumowanie działalności Rady Dzielnicy Osowa w latach 2014-2018.

6. Dyskusja na temat dalszego kierunku działania Rady Dzielnicy Osowa – Spisanie rekomendacji dla przyszłych Radnych

7. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie sesji.

Zapraszamy serdecznie,

Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa

Życzenia Świąteczne!

Szanowni Państwo!

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu wesołych, pogodnych Świąt, czasu spędzonego przy wspólnym stole wraz z całą rodziną i przyjaciółmi. Niech ten czas wypełniony będzie życzliwym uśmiechem, udanymi wspomnieniami z przeszłości oraz szczerymi rozmowami. Życzymy Państwu dużo ciepła, miłości, spokoju i odpoczynku od dnia codziennego, a także prószącego śniegu za oknem, aby magia Świąt zawitała do Państwa domów z jeszcze większą mocą.

A w nadchodzącym, 2019 roku, życzymy Państwu, aby odnosili Państwo same sukcesy zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym, aby spełniły się Państwa marzenia i oczywiście życzymy Państwu jak i sobie, aby nasza dzielnica piękniała z tygodnia na tydzień! Oby Osowa, nasza wspólna mała ojczyzna, w 2019 roku stawała się jeszcze lepszym miejscem do życia!

Jeszcze raz wszystkiego dobrego oraz wspaniałego nadchodzącego roku!

Życzą Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa!

Zaproszenie na XLV sesję RDO

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na XLV sesję RDO, która odbędzie się w czwartek 15 listopada 2018 r., o godz. 18:30 w naszej siedzibie przy ul. Balcerskiego 35.

Planowany porządek obrad obejmuje następujące punkty:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad.
4. Głosowanie w sprawie projektu uchwały dotyczącej przyjęcia rezygnacji Jana Peruckiego z funkcji Członka Zarządu Dzielnicy Osowa.
5. Dyskusja i głosowanie w sprawie projektu uchwały dotyczącej liczby Członków Zarządu Dzielnicy Osowa.
6. Głosowanie w sprawie projektu uchwały dotyczącej przyjęcia rezygnacji Karola Ważnego z funkcji Przewodniczącego Rady Dzielnicy Osowa.
7. Przeprowadzenie wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Osowa.
8. Głosowanie w sprawie uchwały dotyczącej wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Osowa.
9. Dyskusja i głosowanie w sprawie projektu uchwały dotyczącej opinii na temat lokalizacji proponowanych w ramach programu Gdańskie Przestrzenie Lokalne – etap III.
10. Dyskusja na temat problemu nadpopulacji dzików na terenie dzielnicy Osowa.
11. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy
12. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie sesji.

Pozdrawiamy,
Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa