Nowy termin Debaty Kandydatów do Rady Dzielnicy

Szanowni Państwo,

ze względów organizacyjnych zmuszeni byliśmy zmienić termin Debaty Kandydatów do Rady Dzielnicy Gdańsk Osowa.

Nowy termin to: 13 marca, godzina 18:00

Lokalizacja: Aula, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Wodnika 57

Serdecznie Państwa zapraszamy!

Wybory do Rady Dzielnicy Osowa VII Kadencji

IM WYŻSZA FREKWENCJA, TYM WIĘCEJ PIENIĘDZY DLA DZIELNICY!

WYBORY DO RADY DZIELNICY OSOWA JUŻ 24 MARCA

Już 24 marca odbędą się w Gdańsku wybory do rad jednostek pomocniczych. To wspaniała okazja do wybrania w radach dzielnic swoich przedstawicieli, którzy będą wsłuchiwać się w potrzeby mieszkańców, będą reprezentowali naszą społeczność w jednostkach miejskich, będą zabiegać o realizację potrzeb osowian, staną się partnerami dla urzędników, prezydentów oraz radnych miejskich w procesie rozwiązywania spraw dzielnicy, zadbają o jej przyszłość.

Czy te wybory są istotne?

Jak najbardziej!

Posiadanie własnej rady dzielnicy ma same zalety!

Historia nie raz pokazała, że to własnie dzięki Radzie Dzielnicy w Osowej były realizowane wybrane inwestycje czy przyjmowane konkretne postulaty. To organ, który ma za zadanie pomagać w rozwoju i opiniować wszelkie inicjatywy, dotyczące dzielnicy. Co więcej, rada dzielnicy jest także rodzajem łącznika pomiędzy mieszkańcami a urzędnikami. To właśnie radni dzielnicowi przekazują prośby, wizje, opinie i potrzeby mieszkańców. To oni są najbliżsi nam, mieszkańcom. Bez nich urzędnicy, nie znając naszych oczekiwań, często podejmują decyzje według własnego uznania. Rada dzielnicy stoi zatem na straży naszego wspólnego dobra i jakości życia.

Serdecznie zachęcamy Państwa do pójścia do urn wyborczych 24 marca. Na karcie do głosowania będą mogli Państwo poprzez postawienie „krzyżyka” przy nazwisku jednego kandydata dokonać wyboru radnego. Państwa udział w tych wyborach jest szczególnie istotny. Frekwencja 24 marca jest nie tylko wyrazem naszej postawy obywatelskiej, troski o małą ojczyznę, ale także przekłada się bezpośrednio na ilość środków, jakie dzielnica otrzymuje na działania statutowe, czyli takie, które pomagają mieszkańcom dzielnicy w ich codzienności (drobna infrastruktura, działania społeczne, zieleń, itp.).

 • przy frekwencji do 14% otrzymamy 12 zł na zameldowanego w dzielnicy mieszkańca;
 • przy frekwencji od 14% do 16% otrzymamy 15 zł na zameldowanego w dzielnicy mieszkańca;
 • przy frekwencji powyżej 16% otrzymamy 18 zł na zameldowanego w dzielnicy mieszkańca.

Ponieważ w naszej dzielnicy zameldowanych jest ok. 15 000 osowian, oznacza to, że poprzez udział w wyborach możemy otrzymać na potrzeby dzielnicowe tylko 180 000 zł lub aż 270 000 zł rocznie. Przypomnijmy tylko, że dotychczas była to kwota ok. 90 000 zł. Jest zatem o co walczyć!

Dlatego jeszcze raz zachęcamy Państwa do udziału w wyborach w niedzielę, 24 marca! Lokale wyborcze zlokalizowane w Szkole Podstawowej nr 81 oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 będą otwarte w godzinach od 7 do 21. Każdy głos się liczy (i to dosłownie)!

Więcej informacji o wyborach znajdą Państwo na stronie Rady Dzielnicy Osowa (www.rada.osowa.com), a także na osowskich portalach informacyjnych – osowa24, osowa.com, osowa.info.

Spis kandydatów (w kolejności alfabetycznej):

 • BACZYŃSKA-ROSTKOWSKA, Aneta Marlena
 • BEDNARSKA, Monika
 • BIERNAT, Małgorzata
 • CWALIŃSKI, Michał
 • DĄBROWSKI, Alfred Maciej
 • FELDZENSZTAJN, Artur Grzegorz
 • GDANIEC-PIETRYKA, Monika Agnieszka
 • KAPRIŃSKI, Waldemar
 • KLIMEK, Adam Henryk
 • KNITTER, Bartosz Jarosław
 • KOENIG, Piotr
 • KOMOROWSKA, Katarzyna Milena
 • KOSMULSKA, Sławina Maria
 • KRAJKA, Renata Janina
 • KRENZ, Jakub
 • KRZEMIŃSKI, Stanisław
 • LUDWICHOWSKI, Piotr Grzegorz
 • PAWLIK, Beata Maria
 • PAWŁOWSKA, Barbara
 • RADZIUSZ, Sebastian Mikołaj
 • SKRZYŃSKI, Marcin Paweł
 • STEFAŃSKI, Bartosz Mateusz
 • SUMIŁA, Karolina Urszula
 • SZABLEWSKA, Katarzyna Natalia
 • SZULC, Michał Piotr
 • SZWEDA, Michał Adam
 • TOCZEK, Rafał
 • WADECKA-GIDZIŃSKA, Renata Teresa
 • WILCZEWSKA, Magdalena Maria
 • ZARZYCKI, Paweł
 • ŻYLIŃSKI, Łukasz Sebastian

Z wyrazami szacunku,

Rada Dzielnicy Gdańsk Osowa

Spotkanie w sprawie kandydowania do Rady Dzielnicy Osowa

Szanowni Państwo,

14 lutego o godzinie 19:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Osowa przy ulicy Balcerskiego 35 odbędzie się spotkanie dla wszystkich zainteresowanych startem w wyborach do Rady Dzielnicy Osowa.

Na spotkaniu będzie można zadać przeróżne pytania odnośnie Rady i pracy radnego, dowiedzieć się jak wygląda praca radnego dzielnicy od zaplecza oraz praca radnego z urzędnikami, a także zebrać podpisy pod swoją listą poparcia.

Serdecznie zapraszamy!

Ulice gminne w Osowej!

Szanowni Państwo!

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Gdańska została podjęta uchwała, dzięki której wiele ulic w naszej dzielnicy przyjmie status ulicy gminnej. Do tej pory wszystkie wspomniane w uchwale ulice posiadały status ulic wewnętrznych.

Przemianowanie ulic ze statusu ulic wewnętrznych na status ulic gminnych przynosi wiele korzyści. Co to oznacza w praktyce?

* Wszystkie wymienione w uchwale ulice przestaną być traktowane jako drogi wewnątrz osiedli mieszkaniowych (wewnętrzne dla konkretnych kilku zabudowań) lub jako drogi do użytków rolnych. Od teraz wszystkie te ulice przyjmą charakter dróg lokalnych, użytkowanych przez ogół mieszkańców, uzupełniających ciąg głównych dróg w dzielnicy.

* Przyjęcie statusu ulicy gminnej powinno także zapewnić lepszą jakość obsługi – np. odśnieżania czy drobnych prac naprawczych.

* Przyjęcie przez te ulice statusu ulic gminnych oznacza także, że strefa Tempo 30 w naszej dzielnicy zacznie lepiej funkcjonować. Do tej pory wszystkie ulice wewnętrzne, bez względu na ich położenie, były ulicami podrzędnymi w stosunku do ulic gminnych. Zasada „prawej ręki” nie dotyczyła zatem wyjazdów z tych ulic, co utrudniało wygodne i bezpieczne przemieszczanie się po naszej dzielnicy, a także sprawiało wiele problemów z poprawnym oznakowaniem poziomym naszych ulic. Od teraz wszystkie wymienione w uchwale ulice znajdą się w sposób prawidłowy w zakresie strefy Tempo 30 i będą posiadały prawidłowe i lepsze oznakowanie poziome.

* Przekwalifikowanie ulic z uchwały z ulic wewnętrznych do ulic gminnych pozwoli też na działania Straży Miejskiej na wymienionych ulicach. Bardzo często zdarzało się, że kierowcy parkowali w sposób niewłaściwy, nie zachowywali przepisowych odległości lub blokowali wyjazdy z posesji innym mieszkańcom. Dzięki przemianowaniu ulic na typ gminny Straż Miejska będzie mogła podejmować interwencje i karać mandatami winnych kierowców.

Załączamy spis przyjętych ulic jako ulic gminnych: SPIS ULIC

Pozdrawiamy,

Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa

Zakończenie kadencji Rady Dzielnicy Gdańsk Osowa

Szanowni Państwo,

to właśnie dziś jest ten dzień. Z nadejściem końca dnia 16 stycznia 2019 roku Rada Dzielnicy Osowa kończy swą 4-letnią kadencję.

Od 17 stycznia do Państwa dyspozycji pozostanie już tylko Zarząd Dzielnicy, czyli Monika Bednarska, Grzegorz Boros, Stanisław Krzemiński i Maciej Przybylski.

Zarząd wykonuje swoje dotychczasowe zadania, a także stara się zastępować całą Radę Dzielnicy aż do momentu powołania Radnych nowej kadencji. Nowa kadencja zostanie wyłoniona podczas wyborów do Rad Dzielnic, które odbędą się 24 marca, czyli za niewiele ponad 2 miesiące.

❗️Już dziś Państwa zachęcamy do udziału w wyborach, ponieważ im większa frekwencja tym więcej pieniędzy co roku będzie otrzymywać dzielnica do swojej dyspozycji.❗️ Przy frekwencji do 14% jest to 12 zł na mieszkańca, od 14% do 16% jest to 15 zł na mieszkańca, a powyżej 16% jest to 18 zł na mieszkańca dzielnicy.

Radni kończącej się kadencji zostali zaprzysiężeni 7 kwietnia 2015 roku w obecności aktualnej poseł, a wtedy Radnej Miasta Gdańska, Małgorzaty Chmiel. Przez te 4 lata w naszej dzielnicy wydarzyło się wiele ważnych rzeczy – powstawały nowe parki (przy ul. Heleny, przy ul. Orfeusza), rozbudowywała się infrastruktura (basen, zbiornik retencyjny, nowe ulice, nowe oświetlenie, chodniki), rozwijana była kultura (biblioteczki, spotkania, imprezy), pielęgnowana była współpraca z mieszkańcami, działaczami i organizacjami pozarządowymi (granty miejskie, place zabaw, wydarzenia), poszerzana była świadomość obywatelska (Młodziezowa Rada Dzielnicy Osowa, składane projekty do Budżetu Obywatelskiego, rozdysponowywanie środków dzielnicowych), a także dbałość o nasze codzienne sprawy (tematy rozbudowy szkoły, domu sąsiedzkiego, powstania biblioteki czy ulicy Nowej Kielnieńskiej i drugiego przystanku PKM).

To były dobre 4 lata. Były one na tyle owocne i zauważalne dla Państwa, że dwóch byłych Radnych Dzielnicy, Jan Perucki oraz Karol Ważny, zostało Radnymi Miasta obecnej kadencji z naszego okręgu. To drugi przypadek w historii naszej dzielnicy, aby mieszkańcy Osowej mieli swojego reprezentanta w Radzie Miasta, a w tym przypadku nawet dwóch.

Radnym najbliższej kadencji pozostawiliśmy wiele otwartych dróg, wiele tematów do poruszenia i jeszcze wiele zadań, których będą się musieli podjąć. Nasza dzielnica przeszła i będzie przechodzić metamorfozę. Chcemy i będziemy zachęcać Radnych przyszłej kadencji do tego, aby nasza dzielnica była przede wszystkim przyjazna nam, Osowianom. Aby była dzielnicą spokojną, zieloną, przyjazną pieszym, niepełnosprawnym, dzieciom, seniorom, aktywnym sportowo i zafascynowanych kulturą ludziom. Chcemy, aby nasza Mała Ojczyzna była nasza dumą. Tego życzymy Państwu i sobie.

Dziękujemy za wszelkie wyrazy wsparcia, pomysły, konstruktywną krytykę oraz wszelki udział w życiu naszej dzielnicy. To my, Osowianie, tworzymy nasza dzielnicę. I tak niech pozostanie, ponieważ Osowianie to świetni ludzie.

Dziękujemy Państwu serdecznie za te 4 wspaniałe lata i jeszcze raz zachęcamy do wzięcia udziału w wyborach, które odbędą się 24 marca. Wybierzmy tam swoich reprezentantów.

Do zobaczenia!

Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa szóstej kadencji